Aktuálne
9. 9. 2014
Pripravované úpravy Zákonníka práce pre svoj značný dosah na trh práce vyvolali živú diskusiu. Ako vidia možné dopady týchto úprav agentúry, sprostredkovávajúce prácu, o tom sme hovorili s...
O nás
Členom Aliancie personálnych agentúr Slovenska sa môže stať najmä právnická osoba poskytujúca služby dočasného prideľovania zamestnancov alebo sprostredkovania zamestnania za úhradu v SR Takisto sa...
Aliancia personálnych agentúr Slovenska v rámci svojej činnosti uzatvára memorandá o porozumení a iné dokumenty o spolupráci z ostatnými relevantnými subjektami, ktoré pôsobia na trhu práce v SR,...
Členom Aliancie personálnych agentúr Slovenska sa môže stať najmä právnická osoba poskytujúca služby dočasného prideľovania zamestnancov alebo sprostredkovania zamestnania za úhradu v SR. Rovnako sa...
Aliancia personálnych agentúr Slovenska plánuje rozvíjať spoluprácu so všetkými relevantnými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú vplyv na skvalitňovanie podnikateľského prostredia a rozvoj trhu...