O nás
Členom Aliancie personálnych agentúr Slovenska sa môže stať najmä právnická osoba poskytujúca služby dočasného prideľovania zamestnancov alebo sprostredkovania zamestnania za úhradu v SR Takisto sa...
Aliancia personálnych agentúr Slovenska v rámci svojej činnosti uzatvára memorandá o porozumení a iné dokumenty o spolupráci z ostatnými relevantnými subjektami, ktoré pôsobia na trhu práce v SR,...
Aliancia personálnych agentúr Slovenska plánuje rozvíjať spoluprácu so všetkými relevantnými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú vplyv na skvalitňovanie podnikateľského prostredia a rozvoj trhu...